Umiejętności kierownicze

Kierowanie nie może być jedynie dziełem przypadkowo podejmowanych decyzji, gdyż prędzej czy później kończy się porażką i negatywnymi konsekwencjami. Kierowanie zespołem, projektem lub organizacją wymaga dużej wiedzy merytorycznej związanej z branżą, w której działa dana instytucja, ale jednocześni umiejętności bycia liderem. Do osoby kierującej należy motywowanie innych, delegowanie zadań, kontrola i podejmowanie trudnych decyzji, a nade wszystko dostrzeganie mocnych stron podwładnych, udzielanie pozytywnych informacji zwrotnych, stwarzanie atmosfery do współpracy i dzielenia się doświadczeniami. Dobry kierownik myśląc długofalowo o celach organizacji oprócz tego, że powinien widzieć zachodzące zjawiska w kontekście przyczynowo-skutkowym, musi także umieć dostrzegać i poruszać się w ramach całego systemu jaki tworzy dana instytucja/organizacji.


Grupa docelowa:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących kierownicze stanowiska średniego i wyższego szczebla oraz dla przygotowujących się do zarządzania zespołem pracowniczym bądź działem organizacji.


Cele szkolenia:

WYKSZTAŁCENIE POSTAW:
ikona cele

Odpowiedzialności za realizację celów organizacji/instytucji

ikona cele

Odpowiedzialności za podejmowane przez siebie decyzje

ikona cele

Stałego pogłębiania własnych umiejętności kierowania innymi

ikona cele

Otwartości wobec nowych rozwiązań usprawniających funkcjonowanie organizacji

ikona cele

Stałego dostosowywania się do zmieniających się warunków zewnętrznych, w których działa instytucj


NABYCIE UMIEJĘTNOŚCI:
ikona cele

Strategicznego myślenia o celach organizacji/instytucji

ikona cele

Szybkiego podejmowania decyzji dotyczących organizacji

ikona cele

Delegowani zadań na innych oraz ich egzekwowania

ikona cele

Kierowania podwładnymi

ikona cele

Budowania własnego autorytetu jako lidera

ikona cele

Przekazywania ważnych i/lub trudnych decyzji


ZDOBYCIE I UTRWALENIE WIEDZY:
ikona cele

Na temat organizacji/instytucji jako systemu

ikona cele

Zasad i praw działających w systemach tworzonych przez organizacje

ikona cele

Znaczenia emocji w procesie kierowania innymi

ikona cele

Modelu samouczącej się organizacji jako strategii działania instytucji w kontekście szybko zmieniających się warunków zewnętrznych


Korzyści dla uczestników:

ikona korzysci

Autodiagnoza własnego stylu kierowniczego i poziomu umiejętności kierowniczych

ikona korzysci

Bardziej skuteczne kierowanie zespołem, działem instytucji bądź organizacją

ikona korzysci

Zwiększenie własnej skuteczności jako lidera i kierownika

ikona korzysci

Lepsze i szybsze osiąganie zaplanowanych celów instytucji


TEMATYKA:

1. Skuteczny kierownik

 • autodiagnoza własnego stylu kierowania
 • najważniejsze kompetencje kierownika

 • 2. Podstawowe style kierowania innymi

 • styl dominujący
 • styl delegujący
 • styl partycypacyjny
 • inne style

 • 3. Postrzeganie kierownika w organizacji

 • znaczenie przywództwa
 • ukryte modele myślowe
 • autorytet lidera
 • skuteczne budowanie autorytetu

 • 4. Podejmowanie strategicznych decyzji

 • szybkość i zdecydowanie lidera
 • niezbędne dane dla podejmowania adekwatnych decyzji
 • uwzględnianie zewnętrznych i wewnętrznych okoliczności

 • 5. Delegowania i egzekwowanie zadań


  6. Empowerment

 • delegowanie uprawnień
 • dzielenie się odpowiedzialnością

 • Metody prowadzenia szkolenia:

  Szkolenie prowadzone jest metodami aktywnymi angażującymi uczestników obejmującymi m.in.:

 • ćwiczenia indywidualne i w parach
 • ćwiczenia w małych grupach
 • dyskusje
 • analizy przypadków
 • symulacje
 • miniwykład
 • scenki/odgrywanie ról
 • kwestionariusze
 • dzielenie się doświadczeniami
 • moderacja


 • Osoba do kontaktu

  Kinga Nowacka-Kuźmitowicz

  Tel. +48 660-571-520

  e-mail: kinga.nowacka@ceib.com.pl

  Mogą też Państwo wysłać maila z zapytaniem na adres: szkolenia@ceib.com.pl


  ikona uwaga
  Powyższy program szkolenia jest autorskim programem trenera/partnera Centrum Edukacji i Biznesu. Wszystkie materiały chronione są prawami autorskimi ich autorów i właścicieli. Kopiowanie, modyfikowanie, transmitowanie elektronicznie, powielanie, wykorzystywanie i dystrybucja zawartych tu materiałów w całości lub we fragmentach dozwolona jest wyłącznie za zgodą właściciela.
  pisture

  Centrum Edukacji i Biznesu

  Outsourcing

  Do pobrania