VAT w JST

Celem szkolenia jest omówienie zasad rozliczeń podatku VAT w jednostkach samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem zmian na 2011 r.


Grupa docelowa:

Dyrektorzy finansowi, główni księgowi, księgowi


Cele szkolenia:

ikona cele

Przedstawienie specyfiki rozliczeń VAT w JST

ikona cele

Omówienie zmian przepisów ustawy o VAT 2011

ikona cele

Przybliżenie tematyki zwolnień z opodatkowania w zakresie czynności wykonywanych przez JST

ikona cele

Bieżąca problematyka w zakresie rozliczenia VAT w JST


Korzyści dla uczestników:

ikona korzysci

Nabycie informacji na temat zmian przepisów w ustawie o VAT 2011

ikona korzysci

Umiejętność prawidłowego rozliczania podatku VAT w JST

ikona korzysci

Możliwość zadawania pytań w niejasnych sytuacjach dotyczących omawianego materiału


TEMATYKA:

1. Zmiany przepisów ustawy o VAT 2011

 • zwolnienia z opodatkowania
 • statystyka publiczna a wykonywanie czynności opodatkowanych – wpływ PKWiU
 • nowe stawki podatku VAT – zmiany w umowach kwoty wynagrodzenia
 • przepisy przejściowe a stawki VAT
 • faktury korygujące a obowiązek ich potwierdzenia
 • nieodpłatne przekazanie towarów w świetle zmian obowiązujących od 04.2011
 • nieodpłatne świadczenie usług w świetle zmian obowiązujących od 04.2011
 • odliczenie VAT od samochodów wykorzystywanych do działalności gospodarczej
 • zmiany w stosowaniu przepisów dot. proporcji sprzedaży

 • 2. Zmiana przepisów aktów wykonawczych:

 • nowe rozporządzenie w sprawie wykonywania przepisów ustawy o VAT
 • nowe rozporządzenie w sprawie m.in. wystawiania faktur
 • nowe rozporządzenie w sprawie przesyłania e-faktur
 • rozporządzenie w sprawie stosowania zwolnień z obowiązku prowadzenia kas rejestrujących
 • pozostałe zmiany rozporządzeń wykonawczych do ustawy o VAT

 • 3.Przedmiot opodatkowania oraz wysokość opodatkowania transakcji dokonywanych przez JST


  4.Zwolnienia z opodatkowania w zakresie czynności wykonywanych przez JST


  5. Moment powstania obowiązku podatkowego w zakresie czynności wykonywanych przez JST


  6. Jakie czynności nie podlegają opodatkowaniu w VAT


  7. Darowizny oraz sponsoring a VAT


  8. Gospodarowanie nieruchomościami samorządowymi (dostawa gruntów, budynków, budowli,

  8. lokali, świadczenie usług najmu, dzierżawy, wieczyste użytkowanie gruntu, wywłaszczenie)


  9. Dokumentowanie transakcji wykonywanych przez JST (kiedy jest obowiązek wystawienia

  9. faktury VAT, a kiedy JST może udokumentować transakcję innym dowodem księgowym;

  9. obowiązek wystawiania faktur wewnętrznych; sposób wystawiania tzw. refaktur, obowiązek

  9. wystawienia faktury korygującej oraz noty korygującej)


  10. Odliczenie podatku VAT przez JST (terminy do odliczenia VAT; pełne prawo do odliczenia;

  10. stosowanie proporcji sprzedaży; korekta odliczonego podatku; kiedy podatek VAT jest

  10 .kwalifikowany a kiedy nie w zakresie rozliczenia inwestycji finansowanych z Unii Europejskiej)


  11. Bieżąca problematyka w zakresie rozliczenia VAT w JST


  12. Pytania i odpowiedzi  Metody prowadzenia szkolenia:

  Warsztat, analizy przypadków, odgrywanie ról, dyskusja, burza mózgów, praca z kamerą video, testy, analiza filmu  Osoba do kontaktu

  Kinga Nowacka-Kuźmitowicz

  Tel. +48 660-571-520

  e-mail: kinga.nowacka@ceib.com.pl

  Mogą też Państwo wysłać maila z zapytaniem na adres: szkolenia@ceib.com.pl


  ikona uwaga
  Powyższy program szkolenia jest autorskim programem trenera/partnera Centrum Edukacji i Biznesu. Wszystkie materiały chronione są prawami autorskimi ich autorów i właścicieli. Kopiowanie, modyfikowanie, transmitowanie elektronicznie, powielanie, wykorzystywanie i dystrybucja zawartych tu materiałów w całości lub we fragmentach dozwolona jest wyłącznie za zgodą właściciela.
  pisture

  Centrum Edukacji i Biznesu

  Outsourcing

  Do pobrania