Public Relations w instytucji publicznej

Kadra zarządzająca większości instytucji docenia znaczenie budowania wizerunku i marki w mediach oraz wartości, jakie daje komunikacja zewnętrzna ze społeczeństwem rozumianym także jako społeczność lokalna. Wydziały lub samodzielne stanowiska ds. PR stały się nieodłącznym elementem struktury administracji publicznej. Struktura ta jest stopniowo rozbudowywana i przenoszona do instytucji podległych, jednostek samorządowych i zakładów publicznych. Celem szkolenia jest zaprezentowanie zasad i technik działania PR w nowoczesnej instytucji publicznej i gminie. Konsekwencją będzie wzrost poparcia społecznego dla władz instytucji i dla działań, które realizują one na rzecz dobra wspólnego obywateli. Szkolenie obejmuje również elementy PR instytucji lub gminy na poziomie Unii Europejskiej.


Grupa docelowa:

Szkolenie adresowane jest do: rzeczników prasowych, PR-managerów, doradców i asystentów ds. mediów lub promocji. Mogą z niego skorzystać również urzędnicy wysokiego szczebla, którzy byli, są lub planują dalej być związani z PR i budowaniem relacji z mediami.


Cele szkolenia:

WYKSZTAŁCENIE POSTAW:
ikona cele

Nastawienia na komunikację i skuteczne budowanie relacji publicznych

ikona cele

Nawyków prawidłowego komunikowania się z publicznością instytucji

ikona cele

Koncentracji na uzyskaniu celu – skutecznym PR instytucji

ikona cele

Pewności siebie i skutecznym eliminowaniu tremy przed przemawianiem lub kamerą

ikona cele

Zrozumienia kim jest publiczność instytucji i na co zwraca uwagę


NABYCIE UMIEJĘTNOŚCI:
ikona cele

Prawidłowego doboru narzędzi PR do publiczności instytucji

ikona cele

Analizy publiczności i wyboru skutecznych elementów PR

ikona cele

Kreowania wydarzeń za pomocą słów

ikona cele

Budowania wizerunku instytucji bez wykorzystania słów

ikona cele

Skutecznego komunikowania się i tym samym osiągania wyznaczonych celów instytucji

ikona cele

Prezentacji treści mediom i w mediach


ZDOBYCIE I UTRWALENIE WIEDZY:
ikona cele

Realizacji PR urzędu przy wykorzystaniu zawsze za małych środków budżetowych instytucji na promocję

ikona cele

O public relations urzędu jak sztuce budowania realacji publicznych z wykorzystaniem także innych narzędzi niż w PR biznesowym

ikona cele

Stworzenia sieci komunikacyjnej, która ułatwi realizację public relations w instytucji

ikona cele

Kreowania wydarzeń medialnych

ikona cele

Budowania i utrzymywania kontaktów z dziennikarzami

ikona cele

Wykorzystania innych narzędzi marketingu do public relations


Korzyści dla uczestników:

Szkolenie zostało skonstruowane z myślą o PR-owcach, którzy:

 • zdobywali wiedzę i doświadczenie w instytucjach prywatnych
 • zajmują się promocją swoich instytucji od lat i potrzebują przypomnienia
 • wiedzy oraz uzyskania informacji o nowych pomysłach na dalszy PR

 • PR instytucji publicznej w praktyce różni się od budowania relacji firmy. Osoby zajmujące się PR w urzędach, spółkach państwowych i samorządowych skoro w nich pracują mają już ogólną wiedzę na ten temat. Dlatego korzyścią szkolenia nie jest zdobycie wiedzy tylko jej przypomnienie lub uzupełnienie. Korzyści są więc klasyczne dla aktywnego PR-owca: pomysły, kontakty i wymiana doświadczeń. W efekcie przekłada się to na:

 • ułatwienie pracy
 • zaoszczędzenie czasu
 • realizację efektywnych pomysłów
 • w konsekwencji na awans, uznanie zdolności PR i satysfakcję

 • TEMATYKA:

  1. Rola PR i promocji w nowocześnie zarządzanej instytucji. Podstawowe cele skutecznego.
  1. Public Relations w instytucji macierzystej i jej oddziałach


  2. Co jest skuteczniejsze i tańsze: zlecenie PR specjalistycznej agencji, czy zbudowanie lub
  2. poprawa struktury PR w administracji ?


  3. Urząd - media - społeczeństwo. Skuteczne komunikowanie się z otoczeniem urzędu i gminy

 • na poziomie gminy i mediów lokalnych
 • na poziomie powiatu i województwa i mediów regionalnych
 • na poziomie kraju i mass mediów
 • na poziomie Unii Europejskiej
 • media branżowe i społecznościowe

 • 4. Strategia PR instytucji i gminy

 • cele i podstawy planowania w PR
 • dopasowanie narzędzi PR do sytuacji i polityki gminy

 • 5. Prezentacja burmistrza, dyrektora, naczelnika jako element budowy wizerunku instytucji


  6. Zasady współpracy z mediami i formułowanie przekazu korzystnego dla samorządu i instytucji.
  6. Oczekiwania dziennikarzy od managerów jednostek samorządowych i rządowych oraz od
  6. specjalistów ds. PR, czyli jak czytelnie i profesjonalnie przygotować

 • komunikat i informację prasową
 • opracowanie prasowe
 • konferencję i briefing prasowy
 • oświadczenie

 • 7. Wypowiedz w radio, przed kamerą i wystąpienie publiczne – jak uniknąć stresu i jak wykreować 7. swój wizerunek


  8. Komunikacja i PR w Internecie


  9. Jak „nie dać się wodzić za nos”, czyli prawa i zasady rzetelnej komunikacji i dobrych relacji
  9. z dziennikarzami:

 • obowiązki dziennikarza – wybrane zagadnienia prawne
 • ochrona przed manipulacją przekazu
 • wiarygodny i pozytywny komunikat
 • sprostowanie jako ostateczność

 • 10. Różnice w przekazie, czyli jak prawidłowo i skutecznie wykorzystać różne media do
  10. prezentacji instytucji i jej polityki:

 • media elektroniczne
 • Internet
 • media drukowane
 • media branżowe

 • 11. Rzecznik prasowy a wystąpienia publiczne władz instytucji i gminy


  12. Jak wykreować wydarzenia medialne

 • imprezy okolicznościowe
 • koncerty charytatywne
 • przygotowanie innych wydarzeń medialnych
 • patronat medialny i imprezy masowe
 • kampanie społeczne jako element kreacji wizerunku gminy i administracji

 • 13. Relacje i konsultacje ze społecznością lokalną – inne metody prezentacji gminy i administracji


  14. PR gminy jako szansa na pozyskanie inwestorów


  15. Zadania pracowników w promowaniu instytucji i oddziałów


  16. Wykorzystanie organizacji pozarządowych i partnerów społecznych do kreacji wizerunku
  16. gminy i administracji w relacjach z mediami


  17. Wszystko pod kontrolą - Public Relations kryzysowe


  18. Pytania i odpowiedzi


  Metody prowadzenia szkolenia:

 • wiedza i doświadczenie trenera – a co za tym idzie liczne przykłady
 • obrazujące PR w innych instytucjach
 • prezentacja multimedialna
 • dyskusja i burze mózgów
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe, w tym symulacja najczęściej
 • występujących sytuacji z dziennikarzami
 • praca z kamerą
 • case study


 • Osoba do kontaktu

  Kinga Nowacka-Kuźmitowicz

  Tel. +48 660-571-520

  e-mail: kinga.nowacka@ceib.com.pl

  Mogą też Państwo wysłać maila z zapytaniem na adres: szkolenia@ceib.com.pl


  ikona uwaga
  Powyższy program szkolenia jest autorskim programem trenera/partnera Centrum Edukacji i Biznesu. Wszystkie materiały chronione są prawami autorskimi ich autorów i właścicieli. Kopiowanie, modyfikowanie, transmitowanie elektronicznie, powielanie, wykorzystywanie i dystrybucja zawartych tu materiałów w całości lub we fragmentach dozwolona jest wyłącznie za zgodą właściciela.
  pisture

  Centrum Edukacji i Biznesu

  Outsourcing

  Do pobrania