DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ- REALIZACJA PRAWA KONSTYTUCYJNEGO I JEGO OGRANICZENIA


Niniejsze szkolenie przeznaczone jest dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego, administracji rządowej i specjalnej jak też pracowników firm, zatrudnionych na stanowiskach związanych z ochroną danych osobowych, którymi administruje jednostka. Szkolenie ma charakter wykładu, przykłady poparte są ćwiczeniami, mile widziane aktywne uczestnictwo w szkoleniu poprzez zadawanie pytań i aranżowanie dyskusji na temat objęty szkoleniem..


TEMATYKA:

1. Podstawy prawne dostepu do informacji publicznej.


2. Charakterystyka prawa dostępu do informacji publicznej. Pojęcia w tym:

 • Pojęcie dokumentu wewnętrznego
 • Prawo jako informacja publiczna
 • Analizy eksperckie jako informacja publiczna
 • Dane o kandydatach przy naborze do urzędu
 • Kalendarz spotkań funkcjonariuszy publicznych
 • Wynagrodzenie osób pełniących funkcje publiczne
 • Jawność umów cywilnoprawnych
 • Akta postępowania administracyjnego jako informacja publiczna
 • Treść skargi jako informacja publiczna

 • 3. Informacja publiczna i prawo dostępu do informacji publicznej a prawo do ponownego wykorzystania informacji publicznej, problem z nowym rozumieniem informacji przetworzonej, definicja dokumentu urzędowego-pojęcia.


  4. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy, definicje informacji publicznej, sprawy publicznej, tajemnicy przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa, prawa do prywatności osoby fizycznej.


  5. Uprawnienia prasy w ramach prawa do informacji publicznej.


  6. Zasady kardynalne dostępu do informacji publicznych.

 • Pierwszeństwo regulacji szczególnych
 • korelacja k.p.a. do postępowania regulowanego ustawą o odstepiedo informacji publicznej
 • formy wniosków
 • brak podpisu wnioskodawcy, brak danych osobowych wnioskodawcy
 • terminy
 • BIP- nowa znacząca rola Biuletynu, wymagania prawne, wymagania praktyki, zakres informacji, oznczenie informacji, strona internetowa BIP,
 • centralne repozytorium – rola, zasady udostepniania informacji publicznej szczególnie ważnej, zasady tworzenia i prowadzenia centralnego repozytorium, forma wniosku,
 • udostępnianie informacji na wniosek, wniosek o ponowne wykorzystanie informacji forma,termin i sposób udostępnienia informacji, odmowa udostępnienia informacji publicznej i informacji w celu ponownego jej wykorzystania, opłaty i opłaty za udostępnienie informacji publicznej do ponownego wykorzystania,nowy termin wprowadzony przepisami ustawy dla rozpatrzenia wniosku o ponowne udostępnienie informacji
 • zasady kontroli odmowy udostępnienia informacji, wyłaczenie trybu sądowego regulowanego w dawnej regulacji art. 22 ustawy
  1. - wstęp na posiedzenia organów kolegialnych organów władzy publicznej
   - wstęp na posiedzenie organów samorządu gminego.
 • bezpłatność a bezkosztowość dostępu do informacji publicznej
 • prawo do kopii informacji albo wydruku, lub przesłania/przeniesienia na nośnik - prawo żądania uwierzytelnienia kopii?
 • przetworzenie a anonimizacja

 • 7. Zasady udostępniania informacji objętych tajemnicą.


  8. Postępowanie o udostępnienie danych publicznych a kpa- odmowa udostępnienia informacji publicznej ( tajemnica ustawowo chroniona (art. 5), brak przesłanki szczególnej istotności przetworzenia dla interesu publicznego (art. 3 ust. 1 pkt. 1), umorzenie postępowania (art. 14) umorzenie postępowania- odwołania, stosowanie środków nadzwyczajnych.


  9. Bezczynność podmiotu zobowiązanego do udzielenia informacji publicznej- przykłady i konsekwencje.


  10. Nowa dyrektywa 2013/37/UE w sprawie ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego musi zostać oraz nowa ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (re-use) (planowane wejście w zycie 18.07.2015r.)  Osoba do kontaktu

  Kinga Nowacka-Kuźmitowicz

  Tel. +48 660-571-520

  e-mail: kinga.nowacka@ceib.com.pl

  Mogą też Państwo wysłać maila z zapytaniem na adres: szkolenia@ceib.com.pl


  ikona uwaga
  Powyższy program szkolenia jest autorskim programem trenera/partnera Centrum Edukacji i Biznesu. Wszystkie materiały chronione są prawami autorskimi ich autorów i właścicieli. Kopiowanie, modyfikowanie, transmitowanie elektronicznie, powielanie, wykorzystywanie i dystrybucja zawartych tu materiałów w całości lub we fragmentach dozwolona jest wyłącznie za zgodą właściciela.
   

   Dostęp do informacji publicznej- realizacja prawa konstytucyjnego i jego ograniczenia

  Materiały do pobrania:


  ikona formularz
  ikona program
   

  pisture

  Centrum Edukacji i Biznesu

  Outsourcing

  Do pobrania