Komunikacja i współpraca w zespole między pracownikami Urzędu

Nie ma na świecie organizacji, w której nie występowałaby komunikacja. Jest natomiast bardzo wiele takich, w których zatrudnieni w niej ludzie, począwszy od najwyższej kadry kierowniczej a skończywszy na szeregowych pracownikach, nie znają, bądź błędnie interpretują podstawowe zasady komunikowania się. Jak pokazują badania, 75% czasu menedżerów związane jest w jakiś sposób z komunikowaniem się. Także na niższych szczeblach organizacji komunikacja jest istotnym aspektem jej funkcjonowania. Sposób komunikowania się wewnątrz organizacji jest także jedną z istotnych oznak kultury organizacyjnej.


Nawet znajomość najlepszych technik zarządzania czy motywowania personelu nie przyniesie żadnych efektów jeśli kierownik nie będzie w sposób prawidłowy komunikował się ze wszystkimi członkami zespołu. Proces ten działa także w druga stronę. Kierownik nigdy nie dowie się o sytuacji panującej na niższych szczeblach urzędu, jeśli jego pracownicy nie będą znali zasad skutecznej komunikacji. Co gorsza, najczęściej kierownikom wydaje się, że otrzymują wystarczające i rzetelne informacje lecz niestety ulegają one zniekształceniom i przeinaczeniom wędrując przez kanały informacyjne w organizacjach. Taka komunikacja przynosi więcej strat niż gdyby jej zupełnie nie było bo wszystkie strony popełniają błędy w kodowaniu i odkodowywaniu informacji. „Winę” za taki stan rzeczy ponoszą nieodpowiednio przeszkoleni kierownicy i ich pracownicy.


We współczesnym świecie informacja jest towarem i źródłem władzy. Każde usprawnienie procesu komunikacji wewnątrz urzędu, wzrost kompetencji pracowników związanych z komunikowaniem się niesie ze sobą zauważalny wzrost jakości funkcjonowania całej organizacji. Aby efekty te były jeszcze większe dobrze jest poznać, ustalić i przestrzegać zasad współpracy w zespole i pomiędzy nimi. Sprawne organizacje sukcesy mogą odnosić wówczas, gdy ich pracownicy potrafią współpracować i skutecznie komunikować się z innymi.


Grupa docelowa:

Wszyscy pracownicy urzędów ze szczególnym wskazaniem na kadrę kierowniczą oraz pracowników bezpośrednio obsługujących klientów.


Cele szkolenia:

ikona cele

Zapoznanie z zasadami werbalnej i niewerbalnej komunikacji oraz problematyką nadawania
i odbioru komunikatów

ikona cele

Zwiększenie efektywności komunikacji interpersonalnej

ikona cele

Poznanie sposobów unikania potencjalnych konfliktów poprzez świadome eliminowanie barier komunikacyjnych

ikona cele

Zrozumienie, wdrożenie i rozwój zasad efektywnej współpracy w zespole


Korzyści dla uczestników:

ikona korzysci

Umiejętność kodowania i dekodowania komunikatów werbalnych i niewerbalnych

ikona korzysci

Wykorzystywanie efektu pierwszego wrażenia do podnoszenia efektywności komunikowania się

ikona korzysci

Jak identyfikować i unikanikać stereotypów będących barierami komunikacyjnymi

ikona korzysci

Jak niwelować bariery komunikacyjne

ikona korzysci

Jak wzmacniać przekaz werbalny za pomocą komunikatów niewerbalnych

ikona korzysci

Interpretować i na co uważać przy interpretacji mowy ciała

ikona korzysci

Jak tworzyć atmosferę współpracy w zespole

ikona korzysci

Jak wykorzystywać postawy rywalizacyjne do wzmacniania ducha współpracy


TEMATYKA:

1. Wprowadzenie

 • co to znaczy „komunikować się”
 • kiedy i jak komunikujemy się

 • 2. Komunikacja w organizacjach


  3. Pierwsze wrażenie

 • siła pierwszego wrażenia
 • pułapki pierwszego wrażenia
 • pierwsze wrażenie jako kluczowy element rozpoczynania procesu komunikacji z Klientem

 • 4. Aktywne słuchanie


  5. Kanały komunikacji

 • treść (słowa)
 • forma (ton głosu)
 • mowa ciała (komunikacja niewerbalna)

 • 6. Komunikacja niewerbalna

 • stereotypy związane z interpretacją mowy ciała
 • rzeczywiste znaczenie gestów i sygnałów niewerbalnych
 • wzmacnianie wiarygodności przekazu za pomocą mowy ciała

 • 7. Pułapki psychologiczne w komunikacji i sposoby ich unikania

 • Zmysły i ich systemy reprezentacji:
  1. - „wzrokowiec”
   - „słuchowiec”
   - „kinestetyk”

  8. Dostosowanie stylu komunikacji do typu temperamentu rozmówcy


  9. Tworzenie i przestrzeganie reguł współpracy w zespole – fabularna gra szkoleniowa


  10. Czy współpraca jest zawsze pożądana?


  11. Zasady dobrej współpracy pomiędzy wszystkimi członkami organizacji


  12. Etapy budowania zespołów


  13. Fazy rozwoju grupy i ich zakłócenia


  Metody prowadzenia szkolenia:

  mini wykłady, wykłady interaktywne, scenki sytuacyjne, praca z kamerą video, ćwiczenia indywidualne i zespołowe, autorska fabularna gra szkoleniowa  Osoba do kontaktu

  Kinga Nowacka-Kuźmitowicz

  Tel. +48 660-571-520

  e-mail: kinga.nowacka@ceib.com.pl

  Mogą też Państwo wysłać maila z zapytaniem na adres: szkolenia@ceib.com.pl


  ikona uwaga
  Powyższy program szkolenia jest autorskim programem trenera/partnera Centrum Edukacji i Biznesu. Wszystkie materiały chronione są prawami autorskimi ich autorów i właścicieli. Kopiowanie, modyfikowanie, transmitowanie elektronicznie, powielanie, wykorzystywanie i dystrybucja zawartych tu materiałów w całości lub we fragmentach dozwolona jest wyłącznie za zgodą właściciela.
  pisture

  Centrum Edukacji i Biznesu

  Outsourcing

  Do pobrania