PROTOKÓŁ DYPLOMATYCZNY STOSOWANY PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ


Szkolenie niniejsze opracowane zostało dla oób zajmujących się kreowaniem wizerunku organów administracji publicznej jak też kierowników tych podmiotów reprezentujących je w stosunkach międzynarodowych i krajowych. Szkolenie ma na celu praktyczne przygotowanie ww. osób, stąd szczególny nacisk położona na ćwiczenia praktyczne.


TEMATYKA:

Wykład- nn. część obejmuje omówienie genezy, źródeł , organizacji i zasad funkcjonowania protokołu dyplomatycnego na przestrzeni wieków.

1. Międzynarodowy protokół dyplomatyczny:

 • Protokół dyplomatyczny w stosunkach międzynarodowych
 • Pojęcie protokołu dyplomatycznego jego geneza i rys historyczny
 • Protokół dyplomatyczny w tradycji polskiej
 • organizacja i zadania polsikego protokołu dyplomatycznego

 • Wykład-nn. Część obejmuje omówienie, przebieg, zasady kolejność czynności podejmwanych w toku ceremonii

  2. Ceremoniał:

 • ceremonie- w tym ceremonie państwowe( powtania oficjalne,wręzcanie medali i odznaczeń)
 • żałoba narodowa
 • organizacja uroczystości publicznej
 • wizyty składane przedstawicielom władz centralnych, władz terenowych

 • Poniższa część realizowana jest w formie wykładu

  3. Misja dyplomatyczna:

 • Przedstawicielstwo dyplomatyczne
 • Stałe misje dyplomatyczne
 • szefowie misji dyplomatycznych – rangi, akredytacja, personel, rodzina

 • Elementy wykładu z ćwiczeniami praktycznymi podczas których uczestnicy w zalezności od przypisanych imi godności i funkcjiustalać będą zasady koleności

  4. Pojęcie precedencji w zakresie najwyższych godności i stanowisk w państwie

 • przykłady precedencji w innych państwach
 • precedencja w korpusie dyplomatycznym
 • precedencja państw w organizacjach międzynarodowych oraz państw i stanowisk w Unii Europejskiej
 • organizowanie konferencji międynarodowych a zasady precedencji

 • Wykład, przedstawienie przykładów korespondencji, pisanie przykładowych lstów, zaproszeń , zawiadomień itp

  5. Korespondencja:

 • zasady i formy pisania listów, zwroty wsępne, grzecznościowe, końcowe,
 • korespondencja dyplomatyczna- forma,styl korespondencji dyplomatycznej,pisma ceremonialne w korespondencji dyplomatycznej,pisma okazjonalne w korespondencji dyplomatycznej,notyfikowanie

 • Wykład i ćwiczenia w grupach

  6. Tytulatura:nazewnictwo państw i tytułowanie ich przedstawicieli, tytuły stosowane w korespondencji oficjalnej

 • tytułowanie najwyższych przedstawicieli państw (głów państw, szefów rządów i ambasadorów) w korespondencji i w rozmowie
 • tytułowanie w korespondencji i w rozmowie najwyższych przedstawicieli duchowieństwa
 • tytulatura arystokracji , szczególne zasady w tytulaturze arystokracji brytyjskiej

 • Wykład z elementami ćwiczeń np: planowanie przebiegu przykładowej wizyty zagranicznego gościa itp

  7. Wizyty zagraniczne ich przebieg i znaczenie:

 • typy wizyt ze szczególnym uwzględnieniem wizyt papieskich
 • zasady w oparciu o które można przygoować każdą wizytę
 • ustalanie przebiegu wizyty zagranicznej
 • ceremonia powitania głowy obcego państwa, nieformalne powitanie
 • zasady kwaterowania gościa, przygotowywani i podawania posiłków
 • wymiana upominków, rozmowy delegacji

 • Wykład i ćwiczenie prakyczne np: rozmowa przy stole, nakrywanie do stołu, precedencja przy stole

  8. Przyjęcia

 • wstępne przygotowanie przyjęcia
 • typy przyjęć
 • zaproszenia
 • typy stołów, plan stołu
 • miejsca honorowe przy stole, rozsadzanie przy stole
 • nakrycia,sztućce, podawanie, serwis
 • kolejność i dobór dań,wybór win i innych alkoholi
 • Ach, ci wegetarianie!

 • Elementy wykładu z ćwiczeniami praktycznymi w grupach obejmującymi przedstawianie siebie i innych, podawnie i całowanie dłoni,pozegnania itd.

  9. Etykieta, czyli zasady dobrego wychowania na co dzień

 • etykieta, czyli dobre maniery
 • pojęcia i zasady rządzące dobrym wychowaniem
 • powitania
 • pozdrawianie nieznajomych
 • pierwszeństwo przy wchodzeniu,wchodzenie do miejsc publicznych i po schodach
 • kolejność zajmowania miejsc
 • uścisk dłoni
 • ucałowanie dłoni- całować czy też nie?
 • przedstawianie i rozmowa
 • formy zwracania się w rozmowie
 • zasady prowadzenia rozmów telefonicznych
 • zasady wręczania prezentów, kwiatów
 • wychodzenie, pożegnania, wychodzenie po angielsku i sytuacje niezręczne
 • różnice w zwyczajach wynikające z różnorodności kulturowej
 • wizytówki- rodzaje wizytówek ich forma i wygląd,zakres używalności wizytówki

 • Wykład i ćwiczenia w oparciu o przedstwione dobre i negatywne przykładu strojów, zasady doboru kolorystyki dla pań i panów

  10. Ubiór- nas strój codzienny i świąteczny, czyli typy strojów i zasady ich doboru.  Osoba do kontaktu

  Kinga Nowacka-Kuźmitowicz

  Tel. +48 660-571-520

  e-mail: kinga.nowacka@ceib.com.pl

  Mogą też Państwo wysłać maila z zapytaniem na adres: szkolenia@ceib.com.pl


  ikona uwaga
  Powyższy program szkolenia jest autorskim programem trenera/partnera Centrum Edukacji i Biznesu. Wszystkie materiały chronione są prawami autorskimi ich autorów i właścicieli. Kopiowanie, modyfikowanie, transmitowanie elektronicznie, powielanie, wykorzystywanie i dystrybucja zawartych tu materiałów w całości lub we fragmentach dozwolona jest wyłącznie za zgodą właściciela.
   

   Protokół dyplomatyczny stosowany przez organy administracji rządowej

  Materiały do pobrania:


  ikona formularz
  ikona program
   

  pisture

  Centrum Edukacji i Biznesu

  Outsourcing

  Do pobrania