Czas pracy w samorządzie - uwzględnienie czasu pracy kierowców


Na szkoleniu przedstawiona zostanie niezmiernie trudna w praktyce i rodząca wiele błędów problematyka regulacji prawnych dotyczących czasu pracy ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań skierowanych do jednostek samorządowych. Przedstawione zostaną na nim propozycje wewnętrznych regulacji w tym zakresie.


TEMATYKA:

1. Przepisy regulujące czas pracy pracowników samorządowych


2. Odrębności wynikające z ustawy o pracownikach samorządowych zastosowanie przepisów

2. Kodeksu pracy


3. Normy, wymiar i rozkład czasu pracy

 • normy czasu pracy
 • okresy rozliczeniowe
 • zasady ustalania wymiaru czasu pracy
 • rozkład czasu pracy
 • zasada przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy
 • ustalenie systemów, rozkładów i okresów rozliczeniowych czasu pracy

 • 4. Okresy odpoczynku

 • minimalny dobowy odpoczynek
 • minimalny tygodniowy odpoczynek

 • 5. Wybrane systemy czasu pracy

 • podstawowy system czasu pracy
 • system równoważnego czasu pracy
 • zadaniowy czas pracy

 • 6. Praca w godzinach nadliczbowych

 • pojęcie pracy w godzinach nadliczbowych
 • dopuszczalność pracy w godzinach nadliczbowych
 • rozliczanie pracy w godzinach nadliczbowych w samorządzie

 • 7. Praca w niedziele i święta oraz jej rekompensowanie


  8. Odrębności w odniesieniu do czasu pracy kierowców:

 • źródła przepisów dotyczących czasu pracy kierowców
 • podstawowe pojęcia dotyczące czasu pracy kierowców i czasu prowadzenia pojazdów, w tym omówienie problematyki doby pracowniczej
 • zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy o czasie pracy kierowców oraz rozporządzeniaParlamentu Europejskiego nr 561/2006
 • wyłączenia spod stosowania niektórych przepisów ustawy o czasie pracy kierowców – kierowcy samochodów osobowych
 • maksymalne normy prowadzenia pojazdu
 • czas pracy
 • gotowość do pracy oraz pozostawanie w dyspozycji
 • dyżur oraz przerwy w pracy
 • odpoczynki dobowe i tygodniowe
 • systemy i rozkłady czasu pracy
 • praca w godzinach nadliczbowych
 • praca w porze nocnej
 • praca w niedziele i święta

 • Metody prowadzenia szkolenia:

  Wykład z licznymi przykładami obrazującymi poszczególne zagadnienia, konsultacje indywidualne.  Osoba do kontaktu

  Kinga Nowacka-Kuźmitowicz

  Tel. +48 660-571-520

  e-mail: kinga.nowacka@ceib.com.pl

  Mogą też Państwo wysłać maila z zapytaniem na adres: szkolenia@ceib.com.pl


  ikona uwaga
  Powyższy program szkolenia jest autorskim programem trenera/partnera Centrum Edukacji i Biznesu. Wszystkie materiały chronione są prawami autorskimi ich autorów i właścicieli. Kopiowanie, modyfikowanie, transmitowanie elektronicznie, powielanie, wykorzystywanie i dystrybucja zawartych tu materiałów w całości lub we fragmentach dozwolona jest wyłącznie za zgodą właściciela.
  pisture

  Centrum Edukacji i Biznesu

  Outsourcing

  Do pobrania