Administracja

Profesjonalna obsługa klienta w Urzędzie
Szkolenie z Profesjonalna obsługa klienta w Urzędzie


Współcześni Klienci urzędów nie są już tymi samymi co jeszcze klika lat wcześniej. Rosnące standardy obsługi w instytucjach komercyjnych...

Komunikacja i współpraca w zespole między pracownikami
Szkolenie z Komunikacja i współpraca w zespole między pracownikami


Nie ma na świecie organizacji, w której nie występowałaby komunikacja. Jest natomiast bardzo wiele takich, w których zatrudnieni w niej ludzie...

Autoprezentacja - kreowanie wizerunku skutecznego urzędnika
Szkolenie z Autoprezentacja - kreowanie wizerunku skutecznego urzędnika


Po siedmiu sekundach od wejścia do sali uczestnicy spotkania wyrabiają sobie zdanie na Twój temat. Oceniają Twoją twarz, garnitur lub...

Public Relations w instytucji publicznej
Szkolenie z Public Relations w instytucji publicznej


Kadra zarządzająca większości instytucji docenia znaczenie budowania wizerunku i marki w mediach oraz wartości, jakie daje komunikacja...

VAT w JST
Szkolenie z VAT w JST


Celem szkolenia jest omówienie zasad rozliczeń podatku VAT w jednostkach samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem...

Umiejętności kierownicze
Szkolenie z Umiejętności kierownicze


Kierowanie nie może być jedynie dziełem przypadkowo podejmowanych decyzji, gdyż prędzej czy później kończy się porażką oraz...

Zarządzanie procesami zmian w Administracji
Szkolenie z Zarządzanie procesami zmian w Administracji


Zmiana w obecnej teraźniejszości biznesowej staje się niechybna i nieunikniona. Proponowany warsztat zaprezentuj nie tylko jak...

Asertywne Negocjacje

Szkolenie z Asertywne Negocjacje


Celem szkolenia jest nauczenie uczestników praktycznych umiejętności negocjacyjnych, uodpornienie na twardych negocjatorów...

Sztuka tworzenia projektów współfinansowanych z EFS
Szkolenie z Sztuka tworzenia projektów współfinansowanych z EFS


Praktyka instytucji oceniających wnioski o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach...

Jak skutecznie wdrożyć i realizować kontrolę zarządczą
Szkolenie z Jak skutecznie wdrożyć i realizować kontrolę zarządczą


Jak zmieni się odpowiedzialność w zakresie zaniedbania lub niewypełnienia obowiązków w zakresie wdrożenia kontroli zarządczej? Nowe... .

Czas pracy
(czas pracy kierowców)

Szkolenie z Czas pracy, czas pracy kierowców


Na szkoleniu przedstawiona zostanie niezmiernie trudna w praktyce i rodząca wiele błędów problematyka regulacji prawnych dotyczących...

Komunikacja i stres
w obsłudze interesanta

Szkolenie z Czas pracy, czas pracy kierowców


celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom szkolenia kompetencji w zakresie radzenia sobie ze stresem oraz umiejętność obsługi w sposób...

Protokół dyplomatyczny stosowany przez organy administracji rządowej

Szkolenie z Czas pracy, czas pracy kierowców


Szkolenie niniejsze opracowane zostało dla oób zajmujących się kreowaniem wizerunku organów administracji publicznej jak też kierowników...

Granice udostępniania informacji publicznej w sądach

Szkolenie z Czas pracy, czas pracy kierowców


Celem szkolenia jest zapoznanie lub przypomnienie zagadnień związanych z udostępnianiem informacji publicznej. Uczestnik szkolenia będzie...

Ochrona danych osobowych w UAP oraz procedura udostęp. informacji publicznej

Szkolenie z Czas pracy, czas pracy kierowców


Przekazanie uczestnikom wiedzy, pozwalającej na przystosowanie procesów przetwarzania danych osobowych w urzędzie do...

Instytucje procesowego prawa administracyjnego na gruncie uregulowań

Szkolenie z Czas pracy, czas pracy kierowców


Szkolenie ma na celu wszechstronne wyjaśnienie mechanizmów rządzących postępowaniem administracyjnymi. Szkolenie pozwoli na wyczerpujące...

Kompedium wiedzy prawnej pracownika samorządowego

Szkolenie z Czas pracy, czas pracy kierowców


Poszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu konstytucji prawnej pracownika samorządowego– czyli przepisów Kodeksu...

Komornicze buty - cała prawda o metodyce prowadzenia egzekucji adminstracyjnej

Szkolenie z Czas pracy, czas pracy kierowców


Celem szkolenia jest praktyczne zapoznanie uczestników z praktyką postępowania egzekucyjnego w administracji począwszy od...

Dostęp do informacji publicznej - realizacja prawa konstytucyjnego i jego ograniczenia

Szkolenie z Czas pracy, czas pracy kierowców


Niniejsze szkolenie przeznaczone jest dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego, administracji rządowej i specjalnej jak też pracowników...

pisture

Centrum Edukacji i Biznesu